Se enkelt hur mycket högre skatt du betalar

Pension 700x325_pensionarsskattekalkylatornNär det gäller beskattningen är pensionärerna negativt särbehandlade.  Sveriges Pensionärsförbund har tagit fram en kalkylator där man enkelt kan se  hur mycket mer en pensionär betalar än en förvärvsarbetande vid samma inkomst.
Klicka här: http://www.pensionärsskattekalkylatorn.se

”Trygghetsboende” läggs ner – hyrorna för höga

I Stockholm har ett s.k. trygghetsboende i Älvsjö fått läggas ner eftersom efterfrågan  är för låg. Hälften av lägenheterna står tomma. Hyrorna är för höga – 7.000-8.000 kr i månaden för ettorna och cirka 12.000 för treorna. Dessutom ger  trygghetsbostäder ingen speciell extra trygghet, namnet till trots.

Effekterna av pensionärsskatten

Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna.
Läs mera här: http://www.skattebetalarna.se/nyheter/pensionarernas-kopkraft-halkar-efter

Kommunal: 3 procentenheters höjning räcker

Det  har i texter om framtiden talats om orimligt stora skattehöjningar  och behov av mer privat finansiering för att klara välfärden.
Men det finns andra uppfattningar. Enligt den här rapporten räcker det att höja kommunal- och landstingsskatten med 3 procentenheter fram till 2050.
Läs mera  här

6 av 10 mot vinstutdelning i vård, skola, omsorg

Cirka 60 % av   medborgarna tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att förbjuda vinster inom skattefinansierad vård, omsorg skola.  Bland de rödgröna sympatisörerna är siffran 70 procent. Bland rödgröna riksdagsledamöter anser bara cirka 5 procent att de privata alternativen fungerar bra.
Läs mera här