Pensioner väntas öka efter 2014

– Jämfört med den prognos som lämnades i januari beräknas inkomstpensionerna för år 2015–2016 få en högre uppräkning. Det beror på att balanstalet blev högre jämfört med tidigare prognos. Intjänandetiden för 2012 blev högre jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning och det har en höjande effekt på balanstalet, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

– Även för kommande år görs ett mer positivt antagande för intjänandetidens utveckling. Pensionsskulden för aktiva blev något lägre än enligt föregående prognos och har sänkts också vid framskrivningen.

Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent. (Siffrorna för 2014 är inte prognos.)

2014 2015 2016 2017 2018
Januariprognos –2,7 +1,3 +5,7 +4,9 +1,4
Februariprognos –2,7 +1,5 +6,0 +4,5 +1,8

 

 

 

Pensionssparare mister avdrag

Alliansen  med Moderaterna i spetsen har gjort sig impopulära både här och var på sistone. Det har bland annat handlat om minskat studiestöd för studenter som därmed ökar sin skuldsättning eller måste jobba extra ännu mer. Men finansminister Anders Borg har också meddelat att pensionsspararna mister sin avdragsrätt. Det börjar med att avdraget minskar från 1.000 till 200 kr per månad  2015 för att försvinna helt 2016.
Det återstår att se hur en ev. ny regering kommer att hantera dessa frågor.

Behov av fler äldreboenden och lagändring

Intressant att socialminister Göran Hägglund, intervjuad  den 4 februari av SVT:s Rapport, medgav att det behöver byggas fler äldreboenden. Men det behövs också en minskad njugghet i bedömningen av vilka som ska få plats på ett äldreboende.
Förvaltningsrättens dom när den gäller 86-åriga amputerade Gulli  i Ystad indikerar också att det behövs en lagändring. Hon fick avslag och domstolen gick därmed på kommunens linje.

Läs mera här: http://www.expressen.se/kvp/tvingades-amputera–nekas-plats-pa-boende/

Tusentals äldre bestulna

Tusentals gamla blir bestulna av de personer som ska ta hand om dem. Men  många fall läggs ner.  I 96 procent av fallen går den skyldige fri.  Många stölder blir inte ens kända och mörkertalet kan vara stort. Detta avslöjande ger ny kraft åt kraven att det ska vara möjligt att få utdrag ur belastningsregistret gällande personer som arbetar med äldre eller funktionshindrade.
Läs mera här

Stor personalbrist hotar inom välfärden

Det kommer att saknas 141.000 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden i Sverige år 2030. Bara inom barnomsorg och skola kommer det att saknas runt 29.000 personer. Det visar siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av TCO.  Siffrorna är en tydlig signal till ansvariga politiker att rejäla utbildningsinsatser måste sättas in.

Om Sverige ska klara den åldrande befolkningen och en fortsatt stark urbanisering krävs antingen skattehöjningar eller ett slopat överskottsmål, enligt TCO. Sveriges befolkning antas öka med över 1 miljon till 10,7 miljoner år 2030. I huvudscenariot i SCBs siffror kommer nästan halva ökningen att ske i Storstockholm, som växer med cirka 460.000 invånare.
Läs mera här