Årsmöte för gröna seniorer

Den 13 april är det årsmöte för Gröna seniorers riksorganisation.

Vi börjar klockan 10-12 med några föredrag.

Klockan 13 börjar det formella årsmötet.

Alla medlemmar välkomna

Boka tiden, mer information kommer.