Vedeldning kopplas till demens

Att luftföreningar från trafiken kan bidra till utvecklingen av demens, det har varit känt tidigare.
Nu har forskare vid Umeå universitet upptäckt att vedeldning kan vara minst lika farlig som avgaser från trafiken. Forskarna har studerat luften i människors boendemiljö.
– Många tror att eftersom vedeldning är ”naturligt” är utsläppen ofarliga men så är inte fallet, säger forskaren Anna Oudin.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vedeldning-lika-farligt-som-avgaser-kan-leda-till-demens