Bristande sjukvård för äldre

Den svenska sjukvården har inte någon speciell tonvikt på  äldre trots att sjukdomarna ökar med ökande ålder och trots att vi lever allt längre. Det är stor brist på geriatriker och  det utbildas för få läkare med inriktning på äldres sjukdomar.
Läs mera  här