Kris i äldreomsorgen i hela landet

Varken pengar eller personal räcker till för att klara behoven inom äldreomsorgen. Utan nödvändiga investeringar i en välfungerande äldreomsorg riskerar vi långsiktigt både Sveriges ekonomiska tillväxt och vår gemensamma välfärd.

För just nu pressas äldreomsorgen från alla håll. Och trots stora insatser från såväl ansvariga som personal så börjar konsekvenserna synas.

Individexemplen duggar tätt i media, men också sett till helheten finns skäl att oroas. Det skriver fackliga företrädare och politiker i Aftonbladet..

 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zGOe3v/aldreomsorgen-ar-i-kris–i-hela-landet

1 svar på ”Kris i äldreomsorgen i hela landet

 1. Läs även artikeln, ”Krisretoriken om äldreomsorgen är förödande och kontraproduktiv.”
  Vi har en av världens bästa äldreomsorg. Det betyder inte att den är perfekt.
  Det finns utmaningar! Men kanske vi med gott samvete skulle kunna säga att den är, ”good enuffe! (Eventuellt felstavat)
  Jag är fritidspolitiker i Göteborg och har tidigare varit fritidspolitiker i Kalix. Jag har en mor på, ”Särskilt boende” (äldreboende) i Värnamo så jag tycker mig ha god insikt inom äldreomsorgspolitiken
  Problemet är inte omsorgen. Problemet är framförallt anhörigas upplevelse av den existensiella ångesten att behöva se en älskad och tidigare frisk, allert människa drabbas av åldrande ibland kombinerad med sjukdom till kropp och själ.
  Vi kan inte genom omsorg komma ifrån ofrånkomliga åldrandet som för ca 20% av oss innebär ett obarmhärtigt avskalande av bra resurser och förmågor.
  Det är smärtsamt och tillsynes, ”kränkande”, av människovärdet att behöva genomlida detta. Men tyvärr kan vi inte förhindra att så ske. Men vi kan med god vilja mildra konsekvenserna för den drabbade och dennes anhöriga.
  Det gör vi på ett mycket godtagbart sätt. 80-90% av våra omsorgsbehövande är nöjda eller mycket nöjda med sin omsorg och framförallt med personalen.

Kommentarer är stängda.