Bort med ålderismen – ett Sverige för alla åldrar.

Vi var några gröna seniorer som var inbjudna att lyssna på ett seminarium i gamla
riksdagshuset som bland annat handlade om den bristande representativiteten av årsrika i Riksdagen. I en panel satt partisekreterarna och för vår del Katrin Wissing som gav sin syn på ämnet och nämnde de gröna seniorernas betydelse.

Att ett parlament bör spegla sina väljare verkar i det närmaste alla vara överens om. Men ända sedan införandet av enkammarriksdagen har andelen ledamöter ”65 år eller äldre” varierat mellan 1 och 4 procent. Det senaste valet innebar ingen ändring. Endast fyra procent av riksdagens ledamöter är 65 år eller äldre, samtidigt som gruppens väljarandel är 28 procent.
Med full åldersrepresentativitet så skulle närmare en tredjedel av ledamöterna vara 65 år eller äldre! Vad beror då den bristande representationen på? Vilka konsekvenser kan den få? Hur kan man komma till rätta med de problem den orsakar?

Hur ligger det då till i vårt eget parti? Jan Riise kvalar in som 65+ (född 1957). Daniel kommer därnäst och är åtta år yngre. Rebecka le Moine är yngst född 1990 och Annika Hirvonen är född 1989. Det som diskuterades var naturligtvis om det har någon betydelse hur gammal en person för att kunna fatta kloka beslut och är det ”rättvist,” rent av odemokratiskt att åldersgruppen över 65 år har så liten representativitet.

Orkar en 65 plussare med det hårda arbetet att vara riksdagsledamot? Gudrun Nordborg (V) och äldst i riksdagen (född 1946) vittnade om sitt arbete. Hon såg det som fördel att vara åldersrik och erfaren och som jag förstod det inte mötts av någon ålderism. Hennes kunskap och erfarenheter togs tillvara inom partiet och riksdagen.

”70 är det nya 50” (så heter hans läsvärda bok) men ändå för gammal för riksdagen? var rubriken på Ingmar Skoogs föreläsning. Han är överläkare och professor i psykiatri och vid en ålder av 70 år fortfarande en aktiv forskare bland annat om ålderns inverkan på personers kognitiva förmåga.

Finns det då belägg för att man är för gammal för att sitta i riksdagen om man är 65 år eller äldre? Ingmar Skoog visade med en rad diagram att 70 är det nya 50 och det finns inga belägg för att man blivit ”för gammal” för att vara riksdagsledamot snarare tvärtom. Man är inte lika snabb i tanken som en 25-åring men det kan vara till fördel och leda till mer eftertänksamma, erfarna och klokare beslut (min tolkning!). Så det kan nog betraktas som ett problem att
representativiteten av 65 plussare i riksdagen är så liten. I kommunerna är representativiteten av äldre riktigt bra (kan givetvis variera mellan kommunerna) och i regionerna är de äldre hyfsat representerade men borde vara bättre (min bedömning).

Hur ska vi komma tillrätta med problemet vad gäller representativiteten i riksdagen? Kring detta diskuterades det mycket men det kan konstateras att valberedningarnas och nomineringskommittéernas arbete är mycket viktiga. De har en stor makt över listsättningen.
Det som kan vara avgörande för hur listorna sammansätts, är vilka personer som sitter i dessa beredningar (finns där en representativitet). Miljöpartiet (liksom de flesta partier) har kriterier för hur listan till riksdagen ska se ut där ålder är ett kriterium. För ett litet parti som vårt där vi i många valkretsar har bara en eller ett par på valbar plats då prioriteras ofta att kandidaten är känd på orten. Dock, det är viktigt om vi ser till hela kandidatlistan (30-40 namn) att 65+ finns representerade även om de inte står på valbar plats. Vi vet att för många väljare är det av intresse att listan innehåller kandidater av olika åldrar och inte minst närvaron av 65 plussare där 28% av väljarkåren kan känna igen sig. Det kan dra till sig fler väljare/sympatisörer till vårt parti.

Till sist, hur ligger det till med representativiteten på vår lista inför EU-valet. Av 40 namn på listan är en över 65 år, undertecknad.

Lennart Tonell
(språkrör Gröna seniorer riks)

Medlemsbrev julen 2022

God jul och gott nytt år önskar vi alla
Gröna Seniorer!

Det har varit ett händelserikt år. Mycket har hänt mycket sen sist och vi vill här berätta några saker som vi arbetat med och kommer att arbeta med framöver. Det är med glädje vi kan rapportera att vi nu börjar närma oss 600 medlemmar. Det är helt fantastiskt!
Men fler ska vi bli, vi Gröna seniorer gör skillnad.

Vid vårt senaste årsmöte valdes Lennart Tonell till språkrör och Agneta Granström omvaldes. I början av juni avgick Agneta och Lena Östholm Munkberg blev tillförordnad som språkrör.

Valet och vårt Äldrepolitiska program

Det gångna året har präglats av valet, trots detta har vi på olika sätt drivit våra äldrefrågor. Vi ha arbetat fram ett eget valmanifest (som utgår från vårt äldrepolitiska program) eftersom vi inte tyckte att partiets manifest uppmärksammade de äldres situation, behov och önskningar i tillräckligt stor utsträckning. Äldre är en grupp om ca 2,5 miljoner invånare där vi potentiellt bör ha många sympatisörer, förutsatt att vi har en bra äldrepolitik. Valanalysen visar också att andelen äldre som röstat på mp har ökat rejält.

Under året har vi varit med på en rad olika evenemang och kampanjer (ex. Almedalen). Vi har även skrivit ett flertal artiklar i tidningar och tidskrifter där vi framhållit hur Gröna seniorer arbetar för klimat och miljö, framtiden för barn och barnbarn samt för äldres framtid och möjligheter. Gröna seniorer riks har även skrivit ett genomarbetat remissvar på äldreomsorgslagen.

Partiets budgetmotion

I partiets budgetmotion finns flera förslag som vi framfört i olika sammanhang, exempelvis  höjning av den allmänna pensionen såväl som bostadstillägget för pensionärer, att   äldreförsörjningsstödet ska vara kvar, stimulansbidrag inom äldreområdet, en utveckling av nya arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön inom vården och hemtjänsten mm. Förslaget om att tandvården ska ingå i samma högkostnadsskydd som sjukvården samt att de äldre med sämst munhälsa ska prioriteras finns även med i Tidöavtalet (men ej i regeringens budgetproposition). I Tidöavtalet finns för övrigt inga förbättringar av välfärden eller av klimat och miljö med. I Miljöpartiets budgetmotion däremot finns ”Ekonomisk trygghet för äldre”, en förstärkning med hela 1,7 miljarder kr.

Uppgifter och utveckling framöver

Gröna seniorer riks fyller en viktig funktion som en länk mellan partiledningen och medlemmarna genom att språkrören är adjungerade till den Politiska ledningsgruppen, Partistyrelsen och Riksdagsgruppen. Vi har nu under Kommun- och regiondagarna, där vi höll ett seminarium om äldre, inlett ett samarbete med vår nya riksdagsledamot Ulrika Westerlund som är ledamot i socialutskottet: Vår uppfattning är att äldrefrågorna under den gångna mandatperioden fått en ökad uppmärksamhet inom partiet, men allt kan bli bättre…..

Vi vill utveckla Gröna seniorer och vi kommer att arbeta för en uppstart av seniorgrupper i alla distrikt och på större orter. Faktum är att många seniorfrågor hanteras lokalt och regionalt. En plan för detta har utarbetats av vår styrelseledamot Ragnar von Malmborg.

Vi ser fram emot att arbeta med er alla på det nya året. Tillsammans ska vi synas och påverka på alla nivåer!

Äldre – en grupp att räkna med!

Varma hälsningar från

Lena Östholm Munkberg          Lennart Tonell

(lena.ostholm@mp.se)              (lennart.tonell@mp.se)

Valkonferens 27-28 april

Är Du Grön senior?
Kom till Gröna Seniorers valupptakt, som är en 2 dagars
VALKONFERENS

då vi med hjälp av föredragningar och diskussioner ska
bestämma vilka frågor Gröna Seniorer ska driva i valrörelsen

Tid:          Fredag 27 april kl 12.00 – lördag 28 april kl 13.00
                 Vi börjar och slutar med lunch
Plats:       Miljöpartiets partikansli, Pustegränd 1-3, Stockholm,
nära Slussen (kartnål)

Kostnad: Gröna Seniorer bjuder på lunch och fika bägge dagarna
Anmälan: Senast 10 april i detta anmälningsformulär

Medverkande
Moderator är Miljöpartiets grundare Per Gahrton.
Dessutom medverkar partisekreterare Amanda Lind,
f.d. språkrör Eva Bovin, med flera.

Fredag
Riksdagsman Rickard Persson från Skåne talar om pensioner.
Oppositionsråd Susanne Nordling, Stockholms län, talar om friskvård och sjukvård.
Lördag
Maria Antonsson, kommunfullmäktige Stockholms stad.
Arbetar med äldrefrågor på kommunal nivå som ordförande i stadsdelsnämnd.

VARMT VÄLKOMNA!

Fler äldre dödas i trafiken

Medan antalet trafikdöda i Sverige har minskat totalt sett har dödsfallen bland äldre i trafiken ökat med nära 40 % sedan 2012. Det är framför allt oskyddade trafikanter över 75 år som drabbas På många ställen har övergångsställen tagits bor och det gör äldre, som har svårt att gå, chanser och ger sig ut i trafiken.
Läs mera här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6213711

Språkrör hos Gröna Seniorer Riks

Gr Se Riks konstit b2 BESK juni-15IMG_4301

Gröna Seniorers Riksorganisation hade konstituerande styrelsemöte i samband med MP-kongressen i Örebro 12-14 juni. Styrelsen genomförde interna val och utåg Ingrid Bergman och Jan Rydén till språkrör, Kerstin Sundqvist till sekreterare och Anna-Maria Myszka-Gustafsson till kassör.  Nästa styrelsemöte kommer ev. att äga run i samband med MP:s Norrlandsdagar i Undersåker nära Åre den 12-13 september.

PÅ kongressen blev det bl.a. en pratstund med bostadsminister Mehmet Kaplan om bostäder för äldre.

Gr Se Riks konstit -15 IMG_4307

Den svenska bänkbristen

I många svenska städer är det alltför långt mellan bänkar i gatumiljön. Signaturen Vidar har skrivit en insändare om detta.

Han är över 80 år och han skriver att det inte finns en enda bänk att vila i de långa gångarna upp och ner i gallerian. Det är långt och tröttsamt att leta efter det man tänkt köpa så blir långa omvägar och trötta ben. Några bänkar skulle inte skada.

Här ett TV-reportage om hur de kommunala riktlinjerna när det gäller bänkar inte fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=D5gr2rkFmrw

Årsmöte hos Gröna Seniorer

Gröna Seniorers Riksorganisation hade ett välbesökt årsmöte i Norrköping den 28 maj 2015 och gästades av bl.a. MP:s partisekreterare Anders Wallner.

Gr Se Riks årsm Höger del 2015 0528_123248_LLSFör större bild, klicka på bilden.

Gr Se Riks åsm V-delen 20150528_123316_LLS

Till styrelseledamöter valdes
¤ Britt-Marie Rosenqvist, Vik, Bollnäs, Gävleborgs län.
¤ Ingrid Bergman, Göteborg, V Götalandsregionen.
¤ Jan Rydén, Lomma, Region Skåne.
¤ Karin Pettersson, Kristianstad, Region Skåne.
¤ Kerstin Sundqvist,Vikbolandet, Norrköping, Östergötland.
¤ Lars-Anders Lundberg, Kungsbacka, Hallands län.
¤ Margareta Randwall, Solna, Stockholmsregionen.

Ersättare i styrelsen blev
¤ Anna-Maria Myzka-Gustavsson, Helsingborg, Region Skåne.
¤ Dan Sjöbom, Njurunda. Medelpad.
¤ Mikael Malm, Göteborg. V Götalandsregionen.

PROTOKOLLET finns under fliken MÖTEN.

Viktigaste valfrågorna

SIFO har på uppdrag av SVT undersökte vilka valfrågor som är av mycket stor betydelsei december 2014. Sjukvården har ryckt fram till första plats bland ämnesfrågorna med 46 %. I övrigt anser 47 % att regeringsdugligheten är av mycket stor betydelse.

1. Sjukvården 46 %
2. Skola och utbildning 45 %
3. Svenska ekonomin 43%
4. Sysselsättningen 41%
5. Sociala välfärden 35%
6. Äldreomsorgen 36%
7. Flyktingar/invandring 32%
8. Egen ekonomi 30%
9. Pensioner 29%
10. Lag och ordning 28%

Läs mera via länken: http://www.svt.se/nyheter/sverige/sifo-regeringsfragan-viktigast-infor-nyvalet

Fler hemlösa pensionärer

Fler pensionärer har blivit hemlösa och antalet väntas öka de närmaste åren, enligt Stadsmissionens rapport ”Hemlös 2014”. Även om det ännu inte är något stort antal så är det en varningssignal, menar Stadsmissionen. Det handlar inte minst om låga pensioner och höga hyror.
Enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsen fanns det uppskattningsvis 1.500 hemlösa över 65 år  i Sverige.
http://www.dn.se/sthlm/pensionarer-vaxande-grupp-bland-hemlosa/