Gröna Seniorers styrelse


På årsmötet i Västerås 26 maj 2013
valde Gröna Seniorer riks följande styrelse:

¤ Ingrid Bergman, sammankallande,  Torslanda,  070-592 6264.
ingrid.bergman@vgregion.se
¤ Vivianne Gunnarsson, sammankallande, Stockholm,
08-411 20 72, 070-352 03 55. vivianne.gunnarsson@politik.sll.se
¤ Torbjörn Malvå, sammankallande, Ludvigsborg, Skåne, 0415-516 16, 070- 823 82 22.  torbjorn.malva@gmail.com
¤ Jan Rydén, kassör, Lomma, 040-464961, 073-026 09 80.jan.da.ryden@gmail.com
¤ Kerstin Sundquist, sekreterare, Vikbolandet, Norrköping, 0125-13067, mobil 011123642, 070-831 81 96. kerssund@gmail.com
¤ Mona Eriksson,  registeransvarig, Sjövik, Lerum, 0302-436 02, 0708-17 62 08. meps4@telia.com
¤ Karin Petersson,  Kristianstad, 044-12 69 37, 072-241 36 09. k.petersson719@gmail.com
¤ Valter Mutt, Göteborg,  070-818 33 63. valter.mutt@riksdagen.se
¤ Eva Hellung Strohl, Nacka, 08-716 41 20, 070-272 06 60. eva.hellung.strohl@minmail.net
¤ Åke Askensten, webbredaktör, registeransvarig, Stockholm, 08-673 20 13, 070-171 48 46.  ake.askensten@comhem.se