Bara 5 % stöder pensionärskatten

En ny Sifo-mätning visar att en stor majoritet av svenskarna är emot att pensionärer betalar högre skatt än de som jobbar. Mätningen visar till och med att de flesta vill att pensionärer ska betala lägre skatt än löntagare. Bra 5 % gillar det nuvarande systemet med extra skatt för pensionärer. Detta enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av SVT.
När det gäller beskattning ligger också sjukskrivna och arbetslösa illa till – de får till och med betala högre inkomstskatt än pensionärerna.
Undersökningen redovisas på SVT:s hemsida – dock finns f.n. ingen fungerande länk till inslaget.

Morötter för att äldre ska jobba längre

Alliansregeringen vill få äldre att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Pensionsmyndigheten har därför fått i uppdrag att komma med förslag hur det ska vara möjligt att jobba längre upp i åldrarna utan att garantipension och bostadstillägg minskar p.g.a. detta. Avsikten är att reformen ska vara genomförd 2016.
Läs mera här  

Premiepensionen gick bra 2013

2013 blev ett av de bästa åren för pensionsspararna och pensionärerna inom premiepensionssystemet. Den goda utvecklingen på de flesta aktiemarknaderna medförde att värdet på pensionsspararnas konton steg kraftigt och pensionerna höjdes för pensionärerna. Det visar den senaste årsrapporten ”Premiepensionen – Pensionsspararna och pensionärerna” från Pensionsmyndigheten.
Läs mera här: http://mb.cision.com/Main/1149/9576079/239854.pdf