Rösta i EU-valet för ett rikare liv som äldre

Gröna seniorer har tagit fram ett valmanifest för EU-valet

EU valet är viktigt för oss som seniorer

Gå och rösta den 9 juni 2024!

Den snabba ökningen av äldre har gjort att EU uppmanar till skärpt äldrepolitik och avskaffad äldrediskriminering.

I detta valmanifest tar vi upp seniorfrågor. Andra viktiga frågor, som klimat, fred, solidaritet, miljö och biologisk mångfald behandlas i Miljöpartiets valmanifest.

Hela valmanifestet finns i bifogade filer. Här finns för skärmbruk samt tryckoriginal för vikt A4 respektive för A4. Vidare en fil med bara texter.

EU-valmanifest 4sid A4 skärm
EU-valmanifest 4sid A4 tryck
Valmanifest EU 2 A4 skärm
Valmanifest EU 2 A4 tryck
Valmanifest EU-valet texter