Medlemsinfo

Medlemsdiskussion på Engagera!

Vi har en egen diskussionsgrupp på Engagera:  https://engagera.mp.se/diskussion/grona-seniorer/
Engagera, är endast öppen för medlemmar i miljöpartiet. Man måste skapa ett konto för att logga in. Mer information här hur det går till.

Har du problem logga in på Engagera.mp.se, kontakta registeransvarig. (se vem som ansvarar för medlemsregistret på http://gronaseniorer.nu/kontaktsida

Mer information

Alla medlemmar har tillgång till mer information i Google Drive
GSr-Medlem Gröna Seniorer
Styrelsens GoogleDrive: GSr-Styrelse Gröna Seniorer

Gruppmejl alla kan mejla
Styrelsen: GSr-Styrelse_grupp@mp.se (Länk för styrelsen att läsa)
Revisionen: GSr-riks-revision@mp.se
Valberedningen: GSr-valberedning@mp.se