Medlemsinfo

Medlemsdiskussion på Engagera!

Vi har en egen diskussionsgrupp på Engagera:  https://engagera.mp.se/diskussion/grona-seniorer/
Engagera, är endast öppen för medlemmar i miljöpartiet. Man måste skapa ett konto för att logga in. Mer information här hur det går till.

Har du problem logga in på Engagera.mp.se, kontakta registeransvarig. (se vem som ansvarar för medlemsregistret på https://gronaseniorer.nu/kontaktsida

Mer information

Alla medlemmar har tillgång till mer information i Google Drive

Här kan du hitta protokollen från GSr styrelsemöten
Protokoll Gröna Seniorer riks
Här kan du hitta årsmötes protokollen GSrÅrsmöten Gröna Seniorer riks

Gruppmejl alla kan mejla
Styrelsen: GSr-Styrelse_grupp@mp.se (Länk för styrelsen att läsa)
Revisionen: GSr-riks-revision@mp.se
Valberedningen: GSr-valberedning@mp.se