Nomineringsanmodan inför Gröna Seniorer Riks årsmöte 2024

Påminnelse

Nomineringsanmodan inför Gröna Seniorer Riks årsmöte, senast 15/2 2024

Till medlemmarna i Gröna Seniorer.

Tidigare har det skickats ut mail till alla medlemmar i Gröna Seniore om kommande årsmöte och att valberedning vill ha in förslag på namn till posterna som skall väljas. Här kommer det en sista Påminnelse!

Gröna Seniorers riksorganisations valberedning bereder valen inför GSr årsmöte. Vill du själv, eller känner du någon som du vill nominera till språkrör, styrelse och revisor.

GSr Valberedning väljs också på årsmötet, nominera direkt till styrelsen, som bereder detta val. Sista dag för nominering är 15 februari och valen sker på årsmötet.

Gör så här:

Skicka ett mail till valberedningen med kontaktuppgifter till personen du vill föreslå. Gärna med en kort motivering om varför du anser att hen är lämplig. Vi vill också veta om du tillfrågat den du nominerat.

Ställ mailet till GSr-valberedning@mp.se och skriv namnet på den du nominerar och till vilket uppdrag du nominerar hen i ämnesraden!

Med vänliga hälsningar,

GSr Riks valberedning