Många äldre har ganska bra hälsa

Äldres hälsa är ofta bättre än vad många tror. Det anser Huan-Ji Dong, läkare och doktorand vid Linköpings universitet, som i sin avhandling kommer fram till att många äldre inte är så skröpliga utan klarar sig bra. Men det gäller att se upp med fetman.
Läs mer här