Se enkelt hur mycket högre skatt du betalar

Pension 700x325_pensionarsskattekalkylatornNär det gäller beskattningen är pensionärerna negativt särbehandlade.  Sveriges Pensionärsförbund har tagit fram en kalkylator där man enkelt kan se  hur mycket mer en pensionär betalar än en förvärvsarbetande vid samma inkomst.
Klicka här: http://www.pensionärsskattekalkylatorn.se

Sveriges straffbeskattning av pensionärer är unik

Pensionen Orange kuvert jan-14I Sverige betalar pensionären i år 11 procentenheter högre skatt än en löntagare. Inget annat västeuropeiskt land behandlar sina pensionärer på detta vis, skriver Curt Persson, PRO.

Orättvis beskattning och ”broms” medför ökade inkomstklyftor mellan pensionärer och löntagare. En hundralapp i pension 2009 är i dag värd 97 kronor. En hundralapp i lön har ökat till 117 kronor. Och skillnaden i faktisk inkomst blir alltså ännu större, i och med att pensionären beskattas hårdare.

Läs mera här