Pensioner och skatter 2016

Enligt Pensionsmyndighetens prognos för 2016 får en del pensionärer höjda pensioner med andras pensioner sänks. Vidare förändras bostadstillägget. Allt beroende på systemets konstruktioN.

  • 330 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får cirka -0,4 procent i förändrad pension.
  • 460 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan -0,4 och +4,2 procent.
  • De flesta pensionärer, 1,3 miljoner, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får höjd inkomstpension med 4,2 procent.
  • Regeringen har aviserat att skatten ska sänkas för en del pensionärer nästa år. Cirka 1,3 miljoner pensionärer som är 65 år och äldre och tjänar under 20 000 kronor i månaden får då sänkt skatt. Regeringen har redovisat att det kan röra sig om 250 kronor per månad i skattesänkning för en pension på 10 000 kronor per månad.

Mer information finns på Pensionsmyndighetens hemsida: http://www.pensionsmyndigheten.se/23316.html

Fler äldre dödas i trafiken

Medan antalet trafikdöda i Sverige har minskat totalt sett har dödsfallen bland äldre i trafiken ökat med nära 40 % sedan 2012. Det är framför allt oskyddade trafikanter över 75 år som drabbas På många ställen har övergångsställen tagits bor och det gör äldre, som har svårt att gå, chanser och ger sig ut i trafiken.
Läs mera här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6213711

Äldres sjukvård prioriteras

Regeringen vill ställa om sjukvården så att våra äldre ska prioriteras. Det kan ske bl.a. genom att inrätta äldrevårdsmottagningar, något som skett i Region Skåne där flera sådana mottagningar har startats . Erfarenheterna är positiva och bl.a. har mängden läkemedel minskat hos patienterna. Ett liknande projekt har startats i Halmstad och planer fins i Stockholms län.

Läs mera här:http://www.svd.se/mottagningar-for-aldre-ska-forbattra-sjukvarden och här: http://www.svd.se/s-situationen-for-aldre-i-stockholm-ar-oacceptabel

Kungälv satsar på nya äldreboenden

Trots att antalet äldre ökar har flera tusen platser äldreboenden lagts ner i landet på senare år. Istället vill mångas kommuner att gamla och sjuka ska få vård och hemtjänst i sin bostad. I Kungälv satsas det på motsatsen eftersom det blir ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att investera i äldreboenden. Läs mer här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/200-nya-platser-i-aldrevarden

Problem i Norrköping

Norrköpings äldreomsorg har uppmärksammats av Norrköpings Tidningar och i ett par reportage i Sveriges Television. Det handlar om gamla och allvarligt sjuka personer som inte fått plats på äldreboende. Läs mera här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/hon-vardar-sin-94-ariga-mamma-hemma
och http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/amputerade-ulf-ska-skickas-hem-mot-sin-vilja-11234971.aspx

Det är nya riktlinjer från politiken som är bakgrunden till detta: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/nya-riktlinjer-bistandshandlaggare-tvingas-skicka-hem-gamla