6 av 10 mot vinstutdelning i vård, skola, omsorg

Cirka 60 % av   medborgarna tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att förbjuda vinster inom skattefinansierad vård, omsorg skola.  Bland de rödgröna sympatisörerna är siffran 70 procent. Bland rödgröna riksdagsledamöter anser bara cirka 5 procent att de privata alternativen fungerar bra.
Läs mera här

MP: Vinster i välfärden ska tillbaka till verksamheten

Det pågår i media en livlig debatt om att de ekonomiska intressena i skolan går ut över kvalitén. Samma problem finns i princip också inom andra områden. Vad anser då MP på högsta nivå om denna problematik? Jo, kongressen 2013 antog följande text:

”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.”