Kostråd från Livsmedelsverket

Risken att ramla och skada sig ökar för äldre med minskad aptit och näringsbrist.

Livsmedelsverket har därför tagit fram ett dokument med hälsosamma kostråd för äldre över 65. Syftet är att förebyggande fallolyckorna.

Under året har Livsmedelsverket haft i uppdrag att ta fram kostråd för äldre över 65 år för hälsosamt åldrande och för att minska risken för fallolyckor.

Risken för allvarliga fallolyckor ökar vid minskat näringsintag. Olyckorna orsakar i dag flest dödsfall och sjukhusvistelser per år i Sverige.

I en tidigare utredning kom Livsmedelsverket fram till att hälften på äldreboendena är undernärda.

Läs här om kostråden: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/