Pensionärer vill ha nytt pensionssystem och rättvis skatt

Lisbeth Staaf Igelström är ordförande för PRO Värmland. Hon berättar att de stora pensionärsorganisationerna, bland andra PRO och SPF, har uppvaktat regering och riksdag och framfört kraven om ett reformerat och bättre pensionssystem.

Organisationerna kräver också att den orättvisa extra beskattningen tas bort och att pensionärerna får samma skattenivå som förvärvsarbetande vid samma inkomst. Riksdagens budgetbeslut ökar de ekonomiska klyftorna i samhället. Den grupp som enligt SCB utgör 26 % av de röstberättigade i valen 2014 drabbas av detta.

Läs mera här

Personer med sjukersättning kan få pension vid 65 utan ansökan

De som haft hel sjukersättning omedelbart före 65-årsdagen kan slippa ansöka för att gå i pension. Det är innebörden i en ny lag från 1 januari 2014.

Den nya lagen innebär att de allra flesta av de som haft hel sjukersättning (som fram till för elva år sedan kallades förtidspension) omedelbart före sin 65-årsdag och fyller 65 år från april 2014 och framåt, slipper ansöka. Den som är eller har varit bosatt utomlands eller delvis fått arbeta under den tid som de haft sjukersättning får fortsätta skicka in en ansökan.

Pensionsåldern är flexibel från 61 års ålder. Det finns ingen automatisk pensionering utan lagen har krävt att för att få allmän ålderspension så måste man ansöka om det i alla lägen. Nu blir det alltså ett undantag från detta.

– Nu slipper varje år runt 20.000 personer med hel sjukersättning att själva ansöka om ålderspension. Från Pensionsmyndigheten tog vi fram förslaget, vi har byggt ett system för det och nu är det är glädjande att vi kan göra livet lättare för en stor grupp pensionssparare, säger Helen Stoye, chef för handläggning på Pensionsmyndigheten.

Läs mera här: http://www.pensionsmyndigheten.se/sjukpension13.html

Pensionerna 2014 – det magra året

Pensionsmyndigheten har gjort följande beräkning av pensionernas utveckling under 2014.

  • Totala pensionen efter skatt minskar med cirka 100 kronor i snitt per månad.
  • Inkomst- och tilläggspension sänks med 2,7 procent, i snitt minus 300 kronor före skatt, på grund av broms i pensionssystemet på minus 1,6 procent och prognos för högre omräkningstakt de kommande åren.
  • Regeländring 2014 inom bostadstillägget för pensionärer som gör att arbetsinkomster under 24.000 kronor inte tas med vid beräkning.
  • Ingen pensionär med bostadstillägg får sänkt pension, 270.000 pensionärer får mellan 70 och 90 kronor mer i månaden efter skatt.
  • 50.000 garantipensionärer utan bostadstillägg med upp till 8.000 kronor i allmän pension före skatt får i snitt 90 kronor mer efter skatt, 500.000 med delvis garantipension och delvis inkomstpension upp till 11.000 kronor före skatt får 30 kronor mer efter skatt medan 1,2 miljoner med mer än 11.000 i inkomstpension före skatt får i snitt 140 kronor mindre i månaden efter skatt.
  • Premiepensionen höjs med 18 procent i snitt, cirka 50 kronor i månaden, för 901.000 pensionärer som har fondförsäkring och 3,9 procent, cirka 10 kronor i månaden, för 227.000 pensionärer som har traditionell försäkring.
  • Garantipensionen och de flesta tjänstepensioner sänks med 0,2 procent.
  • Skatten sänks genom regeländring med cirka 100 kronor per månad

Kommentar: Som jämförelse kan nämnas att lönerna väntas öka med ca 3 procent under 2014 samtidigt som ett 5:e jobbskatteavdrag införs. Det innebär att inkomstgapet mellan pensionärer och förvärvsarbetande ökar ytterligare.

Svårläst från Carlsberg och Dramaten

Julmust säljs i stora flaskor bl.a. under  namnet Apotekarnes, ett varumärke som ägs av Carlsberg. Men hur (o)nyttig är egentligen denna dryck?   Om detta försöker(?) tillverkaren att informera om på flaskans etikett. Men det görs med så liten stil att det är oläsligt. Trots att det finns massor av plats på flaskan. Har Carlsberg något att dölja eller är det bara slarv?

Dramaten Svårläst hela annonsen 2013 P1030628

Dramaten i Stockholm gör reklam för pjäsen ”Dödspatrullen” som handlar om dagens äldreomsorg där patrullen är hemtjänsten. Detta kan man i bästa fall läsa sig till i annonsen. Men många äldre kan inte ta del av informationen. Det beror på att texten är röd på grå botten. Kanske bör Dramaten ta kontakt med någon reklambyrå med kunskaper i ämnet  lättlästa texter.
Webbredaktör: ake.askensten@comhem.se

 

Fick beslutsfattarna julbord?

Julbord Litet Julafton 2013  LÄTT P1030605

Exempel på enkelt julbord. Men en del får inte ens det.

Det var tradition att de cirka 120 eleverna vid Stamgärde skola i Undersåker bjuds på julbord innan de får lov. Men Åre kommun beslutade i höstas att inga skolor fick servera julbord till sina elever.
Skolans kock trollade dock med knäna för att barnen skulle få julbord.
Då kom en tjänsteman och beslagtog laxen och ett par sillhinkar. Han ska ha tagit  med sig maten till ett äldreboende. Men barnen fick ändå äta sitt julbord  – tack vare personalens insatser.
Frågan är om beslutsfattarna själv fick något julbord. Och om hyresgästerna på äldreboendet alls fick veta att de åt barnens beslagtagna lax och sill.
Läs mera här

Julmaten varierar mycket mellan landets äldreboenden. En del får uppvärmd mat, andra får riktigt julbord. Läs mera här

Mer om de kommunala julborden finns att läsa på Gröna Seniorers Facebooksida.

Minskade resurser för äldreomsorgen och längst väntetid på akuten

Vi blir allt fler äldre men när det gäller äldreomsorgen ökar den kommunala snålheten. Äldreomsorgens resurser, som andel av de totala kommunala utgifterna, har sedan 2001 minskat med 2 procent i genomsnittskommunen. Generellt har det varit en helt annan utveckling – utgifterna i den genomsnittliga kommunen har ökat med 20 procent. Siffrorna är justerade för både antal invånare och inflation. Statistiken framgår av en rapport från Timbro.  Läs mera här

Äldre får vänta längst på akuten.   Väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar har blivit längre. Det framgår av Socialstyrelsens undersökning. Det handlar inte bara om geografiska skillnader – det handlar också om ålder. Märkligt nog är det de äldre som får vänta längst på behandling.  Läs mera  här

Förslag om utökat meddelarskydd

I en statlig utredning föreslås att meddelarskyddet ska stärkas för personer som arbetar i privata företag i de fall företagen har uppdrag från den offentliga sektorn, d.v.s. stat, landsting/regioner och kommuner. En lag om detta föreslås börja gälla 1 juli 2015.

Lagförslaget har sin grund bland annat i de missförhållanden som har uppdagats inom äldreomsorgen, sjukvården och skolan

Läs mera här

Motion om slopad bedömning för plats på servicehus

 

Christopher-Ödmann-Förrt-reg-13-1968                 Miljöpartisten Christopher Ödmann (bilden) har i en    motion till Stockholms kommunfullmäktige föreslagit att äldre ska ha rätt att själva välja om de vill bo kvar hemma eller flytta till servicehus, d.v.s. utan biståndsbedömning.
Servicehus är en form av äldreboende där det finns personal dygnet runt. Det finns tomma platser på servicehus men de stränga kraven gör att inte ens 90-åringar alltid kan få plats där även om deras hälsotillstånd motiverar det.

I att-satserna föreslås:
1. Biståndsbedömningen tas bort när äldre ska välja om man vill bo kvar hemma eller på servicehus.
2. Biståndsbedömningen övergår till att ge stöd för vilken omsorg den enskilde äldre bör ha i sitt eget boende eller på sitt servicehus.