Anhöriga tvingas göra jobbet

Många kommuner är dåliga på att ta hand om sina gamla medborgare. I praktiken hamnar en stor del av ansvaret – och jobbet – hos anhöriga. 1,3 miljoner tar i dag hand om sina närstående, nära en miljon av dessa anhöriga är i arbetsför ålder.
Läs mera här