Anhörigvården en lysande affär för kommuner och landsting

Anhörigas vård av närstående beräknas ha ett värde av inte mindre än 181 miljarder kronor om året.  Det är en kostnad som landsting och kommuner slipper. Beloppet motsvarar mer än vad föräldraförsäkringen kostar under 4 år – eller försvarets och samhällets krisberedskap under lika många år. Påfrestningarna är stora på de anhöriga.

Läs mera här: https://www.svd.se/sommar-aldring-1-dyr-nota-for-vard-av-narstaende-181-miljarder

Yngre pensionärer får ökat tandvårdsbidrag

I regeringens budget för 2017 föreslås att det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år. I och med höjningen får gruppen 65-74 år samma nivå på ATB som gruppen 75 år eller äldre. Satsningen omfattar totalt 50 miljoner kronor 2017 och därefter 100 miljoner kronor per år. Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Äldre får vänta längst på akuten

Sjukvården var en av de viktigaste valfrågorna men den frågan – liksom pensionärernas situation – fick ingen större uppmärksamhet i senaste valrörelsen. Det bristande politiska intresset leder till försämringar. I en rapport från Socialstyrelsen konstateras att köerna på akuten blivit allt längre. Dessutom är det  de som har svårast att köa – våra äldre – som får vänta längst. Detta bekräftar tidigare uppgifter —  så det är ingen nyhet för beslutsfattarna.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december/ingenforbattringavvantetidernapaakuten

Två filmer om äldres situation

Detta är länkarna till två korta filmer om äldre personers situation. Den första är producerad på uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting, den andra av Miljöpartiets TV-redaktion i Stockholm.

Film 1:  https://www.youtube.com/watch?v=HKK_WsBu1Is&list=PL7CFcUxbLr4bJ2h6Sr3Fq_kuYigW0_epp

Film 2:
https://www.youtube.com/watch?v=lXS_FBbf1Mc

Kommunal: 3 procentenheters höjning räcker

Det  har i texter om framtiden talats om orimligt stora skattehöjningar  och behov av mer privat finansiering för att klara välfärden.
Men det finns andra uppfattningar. Enligt den här rapporten räcker det att höja kommunal- och landstingsskatten med 3 procentenheter fram till 2050.
Läs mera  här

6 av 10 mot vinstutdelning i vård, skola, omsorg

Cirka 60 % av   medborgarna tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att förbjuda vinster inom skattefinansierad vård, omsorg skola.  Bland de rödgröna sympatisörerna är siffran 70 procent. Bland rödgröna riksdagsledamöter anser bara cirka 5 procent att de privata alternativen fungerar bra.
Läs mera här

Ny kritik mot Attendo aktualiserar bemanningsfrågan

Vårdjätten Attendo, som gör stora vinster på äldrevård, har åter  kommit i blåsväder därför att  tillsynen är otillräcklig –  liksom personaltätheten. Attendo försvarar sig bl.a. med att alla kommuner inte ställer krav på hur många personer som ska vara i arbete. Miljöpartiet har drivit bemanningsfrågan och det finns beslut i riksdagen om minsta bemanning  på äldreboendena.  Men  ännu har regelverket inte kommit.
Läs mera här