Fel läkemedel skapar problem

Många äldre är deprimerade, bland annat på grund av ensamhet eller bristande vård och omsorg. Antidepressiva läkemedel sätts ofta in. Men de måste ordineras med största försiktighet. Det anser bland andra Yngve Gustafson, professor vid Umeå universitet.
Läs mera här:
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22039354.ab

Felmedicinering stort problem

En studie som omfattar  78.000 patienter visar att 55 % fick mediciner för sjukdomar de inte hade diagnostiserats för och som tillsammans med andra läkemedel kan vara skadliga. Detta är ett stort problem inom äldrevården. Studien ingår i en avhandling av Jessica Skoog vid Lunds universitet.
Läs mera  här eller se TV-inslag här här