Livsmedelsverkets nya råd om äldres mat

Tidigare har Livsmedelsverket rapporterat att ungefär hälften av de som finns på landets äldreboenden är undernärda.

Nu har verket kommit med nya råd om maten för äldre personer. Måltiderna i äldreomsorgen behöver i dag i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden.

Läs mera här: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/nya-rad-om-aldreomsorgens-maltider-satter-individen-i-centrum

De låga pensionerna: Sverige sämst i Norden

EU:s statistikkontor Eurostat följer utvecklingen av pensionerna och jämför situationen i olika länder. När det gäller fattigpensinnärer, d.v.s. personer mycket låg pension, ligger Sverige illa till.

Eurostats definition av fattigdom: Personer med en inkomst lägre än 60 % av medianinkomsten. Så räknat är andelen fattigpensionärer i Sverige högre än EU-genomsnittet och kvinnorna har det speciellt besvärligt.
Läs mer här: https://www.expressen.se/dinapengar/svenska-pensionarer-ar-fattigast-i-norden/

Stora problem inom demensvården

Antalet dementa kommer att öka kraftigt framöver och det verkar bli stora problem med vårdresurser båda vad gäller personal och platser.  Redan nu vårdas demenssjuka allt oftare i sin vanliga bostad med hjälp av hemtjänst, och det kommer att bli ännu vanligare i framtiden. Men få av de som arbetar i hemtjänsten har utbildning i hur man tar hand om demenssjuka.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6922284