Kvinnor och ensamboende mindre nöjda med hemtjänsten

Äldre som bor ensamma är mindre nöjda och trygga med sin hemtjänst än de som bor ihop med någon, det gäller särskilt kvinnor. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning bland äldre. Enkäten visar även att förtroendet för personalen minskat. Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/ensamboendeochkvinnormindrenojdamedhemtjansten

Förslag om höjd pensionsålder

Som vi tidigare rapporterat finns det planer på att höja pensionsåldern. Men det är fortfarande olika bud i riksdagens pensionsgrupp. En del partier förespråkar att första möjligheten att ta ut allmän pension höjs till 62 års ålder och rätten att jobba kvar förlängs till 68 år. Andra förordar 63 resp.69 år. Flera kritiska röster har höjts, bl.a. för att senarelagd pensionsålder ställer till med problem för personer tunga jobb.

Läs mera här http://www.svd.se/rakna-med-hojd-pensionsalder-fore-nasta-val och här http://www.svd.se/fack-och-arbetsgivare-sager-nej-till-hojd-pensionsalder/om/naringsliv

Den nya pensionärsskatten från 1 januari

SVT och Finansdepartementet har tittat närmare på vad förslagen till ny inkomstbeskattning innebär för olika grupper av pensionärer. Det blir plus för de flesta men många undantas. Procentsiffrorna bör tas med en nypa salt eftersom de med över ca 20.000/månad i pension inte får sänkt skatt och den gruppen tycks inte ingå i statistiken.
Läs mera här: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fattigpensionarer-far-mindre-i-planboken