6 av 10 mot vinstutdelning i vård, skola, omsorg

Cirka 60 % av   medborgarna tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att förbjuda vinster inom skattefinansierad vård, omsorg skola.  Bland de rödgröna sympatisörerna är siffran 70 procent. Bland rödgröna riksdagsledamöter anser bara cirka 5 procent att de privata alternativen fungerar bra.
Läs mera här