Gröna seniorers årsmöte är flyttat

Gröna seniorer riks årsmöte flyttas till den 30 maj 2024
Mötet blir digitalt
Klockan 18. Årsmöte (obs ändrad tid)
Klockan 20.30-21.15 Föreläsning Amanda Lind

Anmälan krävs. Se det epostmeddelande som gått till alla medlemmar.