Få äldre till riksdagen också 2018

Även denna gång är det få äldre på valbar plats i riksdagsvalet. I och för sig står ca 900   65-plussare på riksdagsvalsedlare men de är främst med som utfyllnad. Socialdemokraterna har lägst andel kandidater som är 65 plus. S  har 7 procent, snittet för riksdagspartierna är 16 procent. Läs mera här.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6986221

Dödshjälp

Dödshjälp dominerade Ring P1 den 26 juni. Olika åsikter framfördes. Ett exempel är en hundraåring som är blind och döv och har svårt att röra sig.Han vill ha dödshjälp, men har inte fått det. Inom sjukvården och äldreomsorgen talas det hela tiden om den viktiga valfriheten. Men det är en valfrihet som upphör i livets slutskede. Då har du lite eller inget att säga till om. Såvida du inte har förstående, empatisk personal vid din sida.

Lyssna på hela programmet här, men observera att du måste välja det program som har datum 26 juni. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6981714

 

Skamligt många undernärda i äldrevården

Sedan 2015 kräver Socialstyrelsen att kommuner och landsting ska ha rutiner för hur de ska förebygga och behandla undernäring bland de äldre. Men 1917 saknades rutinerna fortfarande förra året hos var tredje kommunal hemtjänstutövare.

6 av 10 patienter inom äldrevården är undernärda eller riskerar att bli det, enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Det stämmer med en undersökning som gjordes av Livsmedelsverket för några år sen.

Förutom ökad risk för att dö i förtid handlar det bland annat om att med en svag kropp råka ut för fallolyckor, något som är mycket vanligt. Det kan också vara så att infektioner och sår är mer svårläkta.

Många kommuner struntar uppenbarligen i vad myndigheten Socialstyrelsen säger. Att komma till rätta med undernäring – ibland svält – krävs gedigna, återkommande insatser bland annat när det gäller maten.I många behöver gamla människor hjälp att äta eller sällskap vid måltiden. Det där känns jobbigt och blir dyrt och då väljer många kommuner den enkla ”lösningen”. Nämligen att strunta i det – inte göra något.

Att de äldre är fortsatt undernärda, har nedsatt immunförsvar och har låg livskvalité – det spelar mindre roll. Lite ska man få tala när man är gammal. Men undernäring, på gränsen till svält är ingen liten sak. Det är något skamligt.

Läs mera här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6981714

Professor: 20 år av nedrustad äldreomsorg

Nedrustningen av äldreomsorgen under de senaste 20 åren är konsekvensen av en otydlig lagstiftning. Socialtjänstlagen lämnar ett orimligt spelrum för den kommunala självstyrelsen att utan insyn spara in på sin äldrevård, skriver Joachim Vogel i Dagens Arena. Politiken måste ta tag i detta och biståndsbedömningen måste bli generösare.

Nedrustad äldreomsorg görs osynlig för väljarna

Personalbristen kan bli värre i äldreomsorgen

Med en äldrande befolkning kommer det att behövas många fler anställda inom äldreomsorgen. Men samtidigt funderar många på sluta och det gäller inte minst utbildad personal   inom hemtjänsten. En undersökning vid Stockholms universitet visar att arbetsvillkoren har blivit sämre.
Läs mera här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6974215

AP-fonderna måste bli ”grönare” i sina placeringar

Nu måste de statliga AP-fonderna bli bättre på placera i enlighet med bl.a. svenska miljömål och internationella konventioner. Regeringen har nu tagit beslut i denna fråga som drivits av  bland andra finansmarknadsminister Per Bolund (MP).
Läs mera här:
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/bolund-kraver-annan-forvaltning-av-pensionskapitalet/

Vedeldning kopplas till demens

Att luftföreningar från trafiken kan bidra till utvecklingen av demens, det har varit känt tidigare.
Nu har forskare vid Umeå universitet upptäckt att vedeldning kan vara minst lika farlig som avgaser från trafiken. Forskarna har studerat luften i människors boendemiljö.
– Många tror att eftersom vedeldning är ”naturligt” är utsläppen ofarliga men så är inte fallet, säger forskaren Anna Oudin.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vedeldning-lika-farligt-som-avgaser-kan-leda-till-demens

Försämrat grundskydd för pensionärer

De med lägst pension och maximalt bostadstillägg får nu bara 133 kronor mer i månaden än vad som klassas som ’låg ekonomisk standard’. För tolv år sedan låg grundskyddet drygt 2.000 kronor över den gränsen. Detta enligt en rapport från Pensionsmyndigheten.
Läs mera på Pensionsmyndighetens hemsida  https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/ny-rapport-aldre-med-laga-inkomster och här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6966616