Gratis buss för 70 plus

I höstas fick Hörby kommun i Skåne in ett medborgarförslag om att tinföra gratis busskort till alla pensionärer. Kommunstyrelsen har nu beslutat att alla över 70 år ska ha rätt till gratis resor med buss och närtrafik, inom kommunens gränser. Rent praktiskt ska det lösas med att köpa in så kallade Jojo Senior-kort från Skånetrafiken, rapporterar Lokaltidningen Mellanskåne.
Kostnaden för kommunen  10.000 kr per år plus 20 kronor per år och kort samt 17:50 kr per resa. I april 2017 fanns det 2.380 personer bosatta i kommunen som var över 70 år, vilket innebär en maximal kostnad på 47 600 kr. Införandet av gratis kollektivtrafik för seniorer ska utvärderas senast september 2018.
Bland andra kommuner med gratis kollektivtrafik för äldre märks Alingsås. Lidköping, Avesta, Ängelholm och Hjo.