Årsmöte hos Gröna Seniorer

Gröna Seniorers Riksorganisation hade ett välbesökt årsmöte i Norrköping den 28 maj 2015 och gästades av bl.a. MP:s partisekreterare Anders Wallner.

Gr Se Riks årsm Höger del 2015 0528_123248_LLSFör större bild, klicka på bilden.

Gr Se Riks åsm V-delen 20150528_123316_LLS

Till styrelseledamöter valdes
¤ Britt-Marie Rosenqvist, Vik, Bollnäs, Gävleborgs län.
¤ Ingrid Bergman, Göteborg, V Götalandsregionen.
¤ Jan Rydén, Lomma, Region Skåne.
¤ Karin Pettersson, Kristianstad, Region Skåne.
¤ Kerstin Sundqvist,Vikbolandet, Norrköping, Östergötland.
¤ Lars-Anders Lundberg, Kungsbacka, Hallands län.
¤ Margareta Randwall, Solna, Stockholmsregionen.

Ersättare i styrelsen blev
¤ Anna-Maria Myzka-Gustavsson, Helsingborg, Region Skåne.
¤ Dan Sjöbom, Njurunda. Medelpad.
¤ Mikael Malm, Göteborg. V Götalandsregionen.

PROTOKOLLET finns under fliken MÖTEN.

Europeiskt seniormöte i Zagreb

ENGS (European Network of Green Seniors) möttes i Zagreb under EGP:s (European Green Party) möte 14-17 maj 2015.

ENGS Foto BESK VG maj -15BILDEN. Här är styrelsen för 10-årsjubilerande ENGS som uppvaktades av EGP i Zagreb. Från vänster Vivianne Gunnarsson, Sverige, Monika MEP Österrike, Birgit Meinhard Schmidt ordf. Österrike, Ute Schmitz, Tyskland och Tom van der Val, Nederländerna.

ENGS anordnade en workshop tillsammans med FYEG (Gröna unga i Europa) om aktiviteter inför klimatmötet i Paris i höst. Mötet besöktes av ett 50-tal personer från olika länder. Resultatet kommer att samlas i en liten skrift som ENGS ska ge ut. Ett omedelbart resultat var att ett förslag om en marsch i alla städer i Europa dagen före Parismötets början. Detta förslag lämnades till EGP:s workshop dagen efter.

ENGS hade också ett styrelsemöte där bl.a. diskuterades fortsatt kampanjarbete och hemsidan. ENGS blev firade på sitt 10-årsjubileum med tal och blommor, se bild.

På EGP-mötet som ENGS också deltog i var några viktiga punkter, öppet seminarium om Klimatfrågan, Gröna jobb och investeringar med bl.a. Peter Eriksson, extremism och Europeiska värderingar, populism samt presentation av det Gröna partiet i Kroatien, ORaH.

European Economics Institute levererade äntligen våra ex. av boken Rocking chair Revolution som Gröna Seniorer har medförfattare i och som har artiklar från många länder om äldre i dag (se bild i händerna på Birgit).

Den som vill köpa boken kan kontakta Vivianne Gunnarsson, vivianne.gunnarsson@politik.sll.se. Den kostar 20£ + frakt. Vivianne samordnar för att komma upp till antal som krävs( 5 st) för nybeställning.

Bromsen kvar men effekterna sprids

Fr.o.m 1 januari 2017 blir det nya regler för hur den s.k. bromsen i pensionssystemet ska tillämpas. Beslutet, som tagits av pensionsgruppen riksdagen, gör att förändringarna  av pensionen jämnas ut över åren. Det innebär inte att det blir mer pengar för pensionärerna över tid. Pensionärsorganisationerna anser fortfarande att bromsen bör avskaffas.
Läs mera här 

Felmedicinering stort problem

En studie som omfattar  78.000 patienter visar att 55 % fick mediciner för sjukdomar de inte hade diagnostiserats för och som tillsammans med andra läkemedel kan vara skadliga. Detta är ett stort problem inom äldrevården. Studien ingår i en avhandling av Jessica Skoog vid Lunds universitet.
Läs mera  här eller se TV-inslag här här 

Högre avgift föreslås för hemtjänst

Regeringen föreslår att ska kommunerna få rätt att ta ut högre avgift för hemtjänsten. Det innebär en möjlighet att öka avgiften med 220 kr per månad.  Nu ligger maxavgiften på mellan 1.780 till 1.854 kronor i månaden, beroende på boende.

Förslaget har fått kritik eftersom det kommer att ge högre kostnader i många kommuner för alla pensionärer som är i behov av hemtjänst. Speciellt kännbart blir det för personer med låg pension och lågt eller inget bostadstillägg. Den föreslagna skattesänkningen med 50 kr per månad för fattigpensionärerna har dessutom uteblivit genom att det är alliansens budget som – med stöd av SD – gäller för 2015.

Ny broms gör pensionsökning osäker

Enligt Pensionsmyndighetens prognoser kommer inkomst- och tilläggspensionen öka med 4,7 % 2016. Prognosen för de följande åren: 2017 +4,2 %, 2018 +3,6 %, 2019 + 2,7 %. För 2015 är ökningen sedan tidigare fastställd till 0,9 %.
Mer information finns på http://www.pensionsmyndigheten.se/maj15.html

Men detta förefaller inte självklart. Regeringen och partierna i riksdagens pensionsgrupp uppges stå bakom ett departementsförslag som innebär en ny pensionsbroms som äter upp stora delar av de höjningar som Pensionsmyndigheten räknar med. Läs mera här