Politikerna måste slå näven i bordet!

Äldreomsorgen har nedmonterats mer och mer under senare år. Konsekvenserna av detta  är ingen hemlighet men beslutsfattarna fortsätter ändå denna sociala nedrustning. Det handlar bl.a. om att finansiera gjorda skattesänkningar.
Massmediernas insatser för att avslöja sådant som beslutsfattarna vill dölja – de insatserna  är oerhört värdefulla. Men nu måste politikerna visa att de förstår situationens allvar och ändra kurs.
Artikel av Eivor Karlsson, som är sammankallande för Gröna Seniorer i stockholmsregionen. Läs hela artikeln genom att klicka på ”Politikerna måste slå näven i bordet! (hela artikeln)” under ”Längre texter” i högerspalten.

Äldre har blivit vårdens förlorare

Gr Se Hens Sjukhus Brut ben

Våra äldre får alltför ofta inte den vård de behöver. Många är multisjuka men forskning och utbildning om de  äldres sjukdomar är eftersatt och det får konsekvenser i vårdutförandet. Ett annat problem är medicineringens biverkningar. Äldre och sköra måste dessutom ges mer tid i vården.
Artikelförfattare är Gunilla Almén, sjuksköterska och ledamot av styrelsen för Gröna Seniorer i stockholmsregionen.
Läs mer genom att klicka på  rubriken ”Äldre har blivit vårdens förlorare – hela artikeln” under ”Längre texter” i högerspalten.

Hälften inte nöjda med hemtjänst

I en Sifoundersökning anser 49 % att hemtjänsten inte fungerar tillfredsställande. I Stockholm, där privata utförare mycket vanliga, är siffran 54 %. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/manga-stockholmare-tycker-hemtjansten-ar-dalig

Alternativet kan vara plats på ett  särskilt boende, men det är inte lätt att få plats där.  Antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat med 28.000 personer mellan år 2000 och 2012. De som får plats i dag är oftast mycket gamla, dementa eller multisjuka. En studie från Stockholm visar att var femte dör inom en månad. http://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende

Tidningar granskar äldreomsorgen

AB Expr Äldreomsorg 23jan-14 P1030718

Det finns ett stort behov av att medierna granskar det som händer i äldreomsorgen. Speciellt som Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har  både begränsade resurser och begränsat uppdrag. Samtidigt är konmunernas känsla för självkritik liten och bidrar till vad som kan kallas största möjliga tystnad.

Här är länkar till artiklar, som ingår i serier i Aftonbladet respektive Expressen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18223470.ab

http://www.expressen.se/nyheter/dotternjag-fick-ha-koll-pa-allting/

”Fel recept för 100-åringarna”

Eric Erfors levererar ofta tänkvärdheter på Expressens ledarsida. Bland annat om  den närtida dåtiden – med ”dysterkvistarna”. Och om  nutida ekonomer som kommer med dystra prognoser om en allt mer kostnadskrävande grupp pensionärer. Erfors tror att de pessimistiska  ekonomerna får bakläxa. Läs mera här: http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/fel-recept-for-100-aringarna/

Den rapport som Erfors nämner kommer från SNS konjunkturråd som anser att socialförsäkringssystemet bör frikopplas från statsbudgeten. En annan variant anser de vara försäkringslösningar på fler områden än i dag. http://www.dn.se/debatt/fler-forsakringslosningar-kan-sakra-svensk-valfard/

SVT: Äldreomsorg/sjukvård viktigaste valfrågan

Sveriges Television, SVT, har sammanställt de viktigaste valfrågorna på basis av opinionsundersökningar som gjorts av SOM-instituet, SIFO och Novus. Dessa institut undersöker regelbundet vilka 10 frågor som är  prioriterade hos väljarna. Av dessa 10 har SVT valt ut de 6 frågor som varit hetast på olika sätt under mandatperioden.

 Detta är resultatet: 1)Sjukvård/Äldreomsorg 20 %. 2)Arbetsmarknad/jobb 19 %. 3)Skola/utbildning 15%. 4)Ekonomi 11 %. 5)Invandring 10 %. 6)Miljö/klimat 9 %. 7)Annat område  7 %

Pensionärerna kan avgöra valet

Enligt en undersökning som presenteras av pensionärsorganisationerna kan de äldres ekonomi avgöra valet 2014. Av undersökningen framgår att  över 700.000 av närmare 2 miljoner pensionärer beredda att rösta på ett annat parti utifrån  partiernas ställningstaganden i pensionsfrågan.

Organisationernas företrädare skriver i en debattartikel att ”från och med 2007 har den den orimliga situationen uppstått att Sverige som enda land beskattar pension högre än lån”.

Enligt SCB utgör  65+  26 % av de röstberättigade 2014.

Läs mera här

Inga ökade resurser till äldreomsorgen sedan 2007

Resurserna till vården har ökat mer än vad enbart den ökade befolkningen hade medfört. Inom stora delar av vården har resurserna per vårdkontakt ökat. Kostnaderna för handikappomsorgen har, justerat för prisökningar, vuxit med cirka 50 procent sedan sekelskiftet och motsvarar i dag två tredjedelar av kostnaderna för äldreomsorgen.

Pengar i sparare 2014 DSC01822

Även om de totala kostnaderna för äldreomsorgen har ökat något är resurserna per brukare inom äldreomsorgen oförändrade sedan 2007, vilket är så långt tillbaka som jämförelser kan göras.

Samtidigt har skatternas andel av samhällsekonomin minskat.

Det skriver två företrädare för Svenskt Näringsliv på DN Debatt. Läs mera här

När man läser den här artikeln bör man ha i minnet att  olika organisationer presenterar ekonomiska förhållanden på lite olika sätt. Det kan vara bra att därför också läsa en redaktionell  artikel i Dagens Nyheter, där man har granskat kostnadsutvecklingen per person. Där framgår exempelvis att hemtjänstens nettokostnad per vårdtagare sjunkit från ca 184.000 år 2006 till ca 156.000 år 2012. För särskilda boenden har det under samma tid.varit en viss ökning: från  ca 565.00 till ca 588.000 kr. Detta är länken till DN:s redaktionella artikel: http://www.dn.se/ekonomi/pengarna-till-valfarden-gar-ofta-till-loner/

De senaste 10 åren har vi haft kraftiga skattesänkningar. Det handlar  om i storleksordningen 100 miljarder kr. Om de pengarna  istället  använts inom välfärden skulle en stor del av nedskärningarna ha kunnat undvikas. Frågan är om de politiska partierna är beredda att höja skatterna för att finansiera det växande behovet av bl.a. äldreomsorg. http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/article18189997.ab

 

 

Många vårdar sina anhöriga

I takt med att äldrevården når en allt mindre andel av de gamla tvingas fler anhöriga engagera sig i vården av sina närstående. En ny forskningsrapport visar att hela 42 % av de medelålders ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Besparingarna på den kommunala sidan i form av begränsad äldreomsorg innebär minskade skatteintäkter för samhället.

Läs mera  här

Inlägg om allianspartierna och pensionärerna

Allianspartierna talar gärna om att de har sänkt skatten för pensionärerna. En del massmedier upprepar det gärna. Men sanningen är den att  regeringen sänkt skatterna mycket mer för de förvärvsarbetande. Samt att pensionerna sänkts år efter år för många. Därmed har inkomstklyftan ökat kontinuerligt mellan de som arbetar och de som inte gör det.

Här ett inlägg: http://bjornalvebrand.wordpress.com