Kritik mot pensionshanteringen

Två pensionärsorganisationer framför stark kritik mot hur pensionsfrågan hanteras i riksdagen. De påpekar att den ökning, som en del (inte alla) pensionärer ska få 1 januari 2016, inte räcker till för att kompensera tidigare nedskärningar. Organisationerna vill att pensionssystemet ska utvärderas och bristerna åtgärdas.
Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article21240724.ab

Pensionärerna inte nöjda bostadsalternativen

Det hävdas ibland att pensionärerna är ”bromsklossar” på bostadsmarknaden och inte vill flytta. Men i själva verket är de inte imponerade  av det som kommunerna kan erbjuda som alternativ. Enligt en undersökning är bara 15 % av de äldre nöjda med det kommunerna har att erbjuda.

Men landets kommuntjänstemän upplever inte alls att det råder ett missnöje. Hela 81 %  tror att kommunens äldre är nöjda eller mycket nöjda med de boenden som erbjuds. Detta trots alla uppgifter om hur svårt det är att få plats på äldreboende.
Läs mera här