Språkrören

Julhälsning från språkrören GSr 2023

https://gronaseniorer.nu/?page_id=3485&preview=true

Medlemsinformation

https://gronaseniorer.nu/wp-admin/post.php?post=2765&action=edit&classic-editor

Senaste nytt från språkrören

Yttrande över förslag till äldreomsorgslag SOU 2022:4

https://gronaseniorer.nu/wp-content/uploads/2023/03/Remissvar-SOU-2022_41-Gona-seniorer-Aldreomsorgslagen.pdf

Medlemsbrev julen 2022

https://gronaseniorer.nu/wp-admin/post.php?post=3372&action=edit&classic-editor

Politik för äldre – Valmanifest från Gröna seniorer 2022

https://gronaseniorer.nu/wp-admin/post.php?post=3300&action=edit&classic-editor