Ny kritik mot Attendo aktualiserar bemanningsfrågan

Vårdjätten Attendo, som gör stora vinster på äldrevård, har åter  kommit i blåsväder därför att  tillsynen är otillräcklig –  liksom personaltätheten. Attendo försvarar sig bl.a. med att alla kommuner inte ställer krav på hur många personer som ska vara i arbete. Miljöpartiet har drivit bemanningsfrågan och det finns beslut i riksdagen om minsta bemanning  på äldreboendena.  Men  ännu har regelverket inte kommit.
Läs mera här

Höjd pensionsålder tillfälligt struken

Partierna bakom pensionsöverenskommelsen (alliansen och S) föreslog bl.a. diskussioner om att det ska vara möjligt att arbeta till 69 års ålder. Vidare jämnare pensionsutveckling och förändring av de statliga pensionsfondernas struktur.

Men bara något dygn senare kom beskedet om att förslaget om 69 år dragits tillbaka. Men frågan ska upp igen efter valet. Lugnast så?

Vad anser då Miljöpartiet om pensionsåldern? Jo, MP vill ha en flexiblare övergång mellan arbetslivet och pensionen och vill underlätta för den som närmar sig pensionsåldern att gå ned på deltid. Samtidigt ska den som kan, vill och orkar ha möjlighet att jobba längre än till 67 år.

Här en länk till regeringens information om förändringar: http://www.regeringen.se/sb/d/18062/a/235969

Demens – stora brister hos vårdcentraler

Många vårdcentraler saknar kompetens när det gäller dementa. Färre än varannan person får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demenssjukdom. Det är stora skillnader mellan landstingen både när det gäller väntetider och utredningar.
Läs mera  här

Torekull: Äldre portas från Helgeandsholmen

Den välkände och mycket erfarne publicisten Bertil Torekull  skriver  om hur svårt det är för äldre  personer att hamna på valbar plats till riksdagen. När det gäller ålderssammansättningen är riksdagen inte representativ för landet. Något som gäller också för många kommuner och landsting.
Torekull, grön senior och bosatt i Simrishamns kommun,  är tredje namn på Miljöpartiets riksdagslista för norra/östra Skåne och finns också på EU-listan.

Läs mera här 

Sveriges straffbeskattning av pensionärer är unik

Pensionen Orange kuvert jan-14I Sverige betalar pensionären i år 11 procentenheter högre skatt än en löntagare. Inget annat västeuropeiskt land behandlar sina pensionärer på detta vis, skriver Curt Persson, PRO.

Orättvis beskattning och ”broms” medför ökade inkomstklyftor mellan pensionärer och löntagare. En hundralapp i pension 2009 är i dag värd 97 kronor. En hundralapp i lön har ökat till 117 kronor. Och skillnaden i faktisk inkomst blir alltså ännu större, i och med att pensionären beskattas hårdare.

Läs mera här