Äldrefrågor i vårbudgeten

Den rödgröna regeringen satsar 1 miljard på mer bemanning i äldreomsorgen. På helår blir det 2 miljarder. Finansieringen handlar till stor del om omfördelningar inom äldre omsorgen: nationell demensplan, matsatsning och kompetensutveckling finns inte med. Den utlovade skattesänkningen med 50 kr per månad för personer med låg pension kan av formella skäl inte genomföras nu. Däremot innehåller vårbudgeten ökning av bostadsbidragen.
Läs mera  här och här

En blivande pensionärs dystra berättelse

Det är ingen hemlighet att pensionssystemet är underfinansierat. Det är en följd pensionsuppgörelsen 1994 mellan S och de borgerliga partierna. Redan då hävdade MP att det innebar att pensionerna kommer att sänkas med ca 30 procent jämfört med det gamla systemet.
Här en skildring, av en blivande pensionär, från verkliga livet. Häng inte upp er på rubriken! http://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/pengarna-racker-inte-till-att-sippa-drinkar-vid-poolen/