Så isoleras äldre av snö och halka

Halkan på gångbanorna är ett bekymmer för alla, inte minst för äldre och rörelsehindrade. Äldre personer är överrepresenterade när det gäller fallskador på is och snö och många blir isolerade i sina bostäder. Här ett intressant radioprogram om snöproblematiken: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6589435

–––––––––––––-

Halkan ett gissel för våra äldre

Många äldre blir halkans fångar och sitter kvar hemma under delar av vintern. Fyra debattörer efterlyser kommunala planer mot fallolyckorna. Det brister i halkbekämpningen på gångbanorna och bara ett fåtal kommuner delar ut halkskydd til pensionärer. Ca 20.000 fotgängare skadas årligen av fallolyckor på snö och is. Samhällets kostnader för dessa olyckor är flera gånger högre än kostnaderna för vinterväghållningen.
Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/valfard/article21936869.ab