Kommunal: 3 procentenheters höjning räcker

Det  har i texter om framtiden talats om orimligt stora skattehöjningar  och behov av mer privat finansiering för att klara välfärden.
Men det finns andra uppfattningar. Enligt den här rapporten räcker det att höja kommunal- och landstingsskatten med 3 procentenheter fram till 2050.
Läs mera  här