Minister flaggar för höjd pensionsålder

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll anser att pensionsåldrarna kan behöva höjas om Sverige kan kunna klara av att betala tillräckligt höga pensioner till en allt äldre befolkning.
En möjlighet kan vara att höja åldersgränserna i takt med att livslängden ökar. Det har tidigare föreslagits av pensionsåldersutredningen.

Läs mera här

Kritik mot bussbolag och landsting

I Stockholm och Lidingö har stora förändringar av busstrafiken genomförts, främst i Stockholms innerstad. Bussentrepenören Keolis har fått fria händer av landstingspolitikerna att förändra. Nyordningen har resulterat inte bara i indragna hållplatser – hela linjer har lagts ner. Som bl.a. Gröna Seniorer och handikapporganisationerna påpekat går detta inte minst ut över äldre och rörelsehindrade.
Läs mera här

Stockholm: Fri sjukvård från 85 år och ingen höjd SL-taxa

I Stockholms läns landstings budgetbehandling röstade Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på ett förslag om fri sjukvård för personer fr.o.m. 85 år. Genom detta fick förslaget majoritet. Det kommer att kosta mellan 10 och 25 miljoner kr. Alliansen, som vanligen har majoritet med hjälp av Sverigedemokraterna, reserverade sig.
Samma partier avslog ett förslag från de styrande allianspartierna om att höja priserna i kollektivtrafiken, något som gör att också det reducerade priset för bl.a. pensionärer hålls oförändrat. Kostnaden för de uteblivna höjningarna beräknas till drygt 700 miljoner kr.

Språkrör hos Gröna Seniorer Riks

Gr Se Riks konstit b2 BESK juni-15IMG_4301

Gröna Seniorers Riksorganisation hade konstituerande styrelsemöte i samband med MP-kongressen i Örebro 12-14 juni. Styrelsen genomförde interna val och utåg Ingrid Bergman och Jan Rydén till språkrör, Kerstin Sundqvist till sekreterare och Anna-Maria Myszka-Gustafsson till kassör.  Nästa styrelsemöte kommer ev. att äga run i samband med MP:s Norrlandsdagar i Undersåker nära Åre den 12-13 september.

PÅ kongressen blev det bl.a. en pratstund med bostadsminister Mehmet Kaplan om bostäder för äldre.

Gr Se Riks konstit -15 IMG_4307

Rödgrönt löfte om pensionärsskatten

Regeringen lovar att fr.o.m. 2016 påbörja slopandet av pensionärsskatten genom att sänka skatten så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till cirka 120.000 kronor per år. Skatten sänks även för de med pensionsinkomster upp till 240.000 kronor per år. Som exempel innebär det för en pension på 120.000 kronor per år en skattesänkning på över 3.000 kronor per år, eller över 250 kronor per månad.
Läs mera här: http://www.dn.se/debatt/i-hostbudgeten-sanker-vi-skatten-for-pensionarerna/

Den svenska bänkbristen

I många svenska städer är det alltför långt mellan bänkar i gatumiljön. Signaturen Vidar har skrivit en insändare om detta.

Han är över 80 år och han skriver att det inte finns en enda bänk att vila i de långa gångarna upp och ner i gallerian. Det är långt och tröttsamt att leta efter det man tänkt köpa så blir långa omvägar och trötta ben. Några bänkar skulle inte skada.

Här ett TV-reportage om hur de kommunala riktlinjerna när det gäller bänkar inte fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=D5gr2rkFmrw

MP föreslår äldreakut i Stockholms län

Miljöpartiet vill i sitt budgetförslag för 2016 att det inrättas en äldreakut i Stockholms läns landsting. Belastningen på sjukhusens akutmottagningar är stor. Statistik som Miljöpartiet efterfrågat visar att väntetiderna på akutmottagningarna ökar. Värst är det för våra äldre.

Därför vill MP investera i en akutmottagning specialiserad på geriatrik. Det skulle gynna de äldre patienterna samtidigt som det avlastar övriga akutmottagningar. Detta förslag ska förberedas under 2016.

Alliansen har f n majoritet i stockholmslandstinget med stöd av Sverigedemokraterna.

AP-fonder inte glada över Löfvens förslag

Stefan Löfven nämnde  på  S-kongressen AP-fonderna som en tänkbar finansiär av bostads- och järnvägsbyggen. Regeringen är för egen del tveksam till att låna till den typen av investeringar och genast uppstod frågan varför pensionärerna via fonderna då ska ta risken. Nu har flera företrädare för AP-fonderna sagt att de inte är intresserade. Flera fonder finansierar för övrigt redan en del byggprojekt, dock är bostäder inte prioriterade.
Läs mera här