Mycket att göra inom äldrepolitiken

Gröna Seniorers riksorganisation ordnade rundabordssamtal i Stockholm med de stora pensionärsorganisationerna bland de inbjudna. Detta med anledning av MP:s arbete med nytt partiprogram. Vi fick ta del av synpunker från bl.a. SPF-ordföranden Karl Erik Olsson och PRO-ordföranden Curt Persson. 
Det blev en livlig diskussion. Engagemanget är stort. Gröna Seniorer och de båda pensionärsorganistionerna ligger varandra nära åsiktsmässigt.
   Det finns många problem. Till exempel  pensionssystemet, den orättvisas beskattningen, den dåliga maten,  undernäringen på äldreboendena, personalbrist, omvandlingen av väl fungerande servicehus till s.k. trygghetsbostäder, olika former av åldersdiskriminering, försämrad sjukvård, tillgänglighetsfrågorna och  bristen på äldre i de politiska församlingarna.                              
  Åke Askensten
Rundabordet_Full
    

För större bild – vänsterklicka på bilden