Tusentals platser har försvunnit på äldreboenden

Alliansen lovade att öka antalet platser på äldreboendena. I själva verket har det blivit tvärtom. Sedan 2006 har nära 10.000 platser försvunnit. Många äldre nekas dessutom att komma in på äldreboenden trots att det finns tomma platser.
Läs mera här