Pensionärer vill ha nytt pensionssystem och rättvis skatt

Lisbeth Staaf Igelström är ordförande för PRO Värmland. Hon berättar att de stora pensionärsorganisationerna, bland andra PRO och SPF, har uppvaktat regering och riksdag och framfört kraven om ett reformerat och bättre pensionssystem.

Organisationerna kräver också att den orättvisa extra beskattningen tas bort och att pensionärerna får samma skattenivå som förvärvsarbetande vid samma inkomst. Riksdagens budgetbeslut ökar de ekonomiska klyftorna i samhället. Den grupp som enligt SCB utgör 26 % av de röstberättigade i valen 2014 drabbas av detta.

Läs mera här