Personer med sjukersättning kan få pension vid 65 utan ansökan

De som haft hel sjukersättning omedelbart före 65-årsdagen kan slippa ansöka för att gå i pension. Det är innebörden i en ny lag från 1 januari 2014.

Den nya lagen innebär att de allra flesta av de som haft hel sjukersättning (som fram till för elva år sedan kallades förtidspension) omedelbart före sin 65-årsdag och fyller 65 år från april 2014 och framåt, slipper ansöka. Den som är eller har varit bosatt utomlands eller delvis fått arbeta under den tid som de haft sjukersättning får fortsätta skicka in en ansökan.

Pensionsåldern är flexibel från 61 års ålder. Det finns ingen automatisk pensionering utan lagen har krävt att för att få allmän ålderspension så måste man ansöka om det i alla lägen. Nu blir det alltså ett undantag från detta.

– Nu slipper varje år runt 20.000 personer med hel sjukersättning att själva ansöka om ålderspension. Från Pensionsmyndigheten tog vi fram förslaget, vi har byggt ett system för det och nu är det är glädjande att vi kan göra livet lättare för en stor grupp pensionssparare, säger Helen Stoye, chef för handläggning på Pensionsmyndigheten.

Läs mera här: http://www.pensionsmyndigheten.se/sjukpension13.html