Pensionerna 2014 – det magra året

Pensionsmyndigheten har gjort följande beräkning av pensionernas utveckling under 2014.

  • Totala pensionen efter skatt minskar med cirka 100 kronor i snitt per månad.
  • Inkomst- och tilläggspension sänks med 2,7 procent, i snitt minus 300 kronor före skatt, på grund av broms i pensionssystemet på minus 1,6 procent och prognos för högre omräkningstakt de kommande åren.
  • Regeländring 2014 inom bostadstillägget för pensionärer som gör att arbetsinkomster under 24.000 kronor inte tas med vid beräkning.
  • Ingen pensionär med bostadstillägg får sänkt pension, 270.000 pensionärer får mellan 70 och 90 kronor mer i månaden efter skatt.
  • 50.000 garantipensionärer utan bostadstillägg med upp till 8.000 kronor i allmän pension före skatt får i snitt 90 kronor mer efter skatt, 500.000 med delvis garantipension och delvis inkomstpension upp till 11.000 kronor före skatt får 30 kronor mer efter skatt medan 1,2 miljoner med mer än 11.000 i inkomstpension före skatt får i snitt 140 kronor mindre i månaden efter skatt.
  • Premiepensionen höjs med 18 procent i snitt, cirka 50 kronor i månaden, för 901.000 pensionärer som har fondförsäkring och 3,9 procent, cirka 10 kronor i månaden, för 227.000 pensionärer som har traditionell försäkring.
  • Garantipensionen och de flesta tjänstepensioner sänks med 0,2 procent.
  • Skatten sänks genom regeländring med cirka 100 kronor per månad

Kommentar: Som jämförelse kan nämnas att lönerna väntas öka med ca 3 procent under 2014 samtidigt som ett 5:e jobbskatteavdrag införs. Det innebär att inkomstgapet mellan pensionärer och förvärvsarbetande ökar ytterligare.