Oroande utveckling för våra äldre

Vi blir allt äldre och med ökad livslängd ökar risken för sjukdomar, bl.a. Men vad händer då med äldreomsorgen? Över hela landet har många tusen platser försvunnit på servicehus och liknande äldreboenden som är mycket uppskattade av de boende – men inte av politikerna. Stockholms län är ett exempel på den utvecklingen.
Läs mera här: http://www.dn.se/sthlm/stockholm-star-infor-en-aldreboom/

 

Motion om slopad bedömning för plats på servicehus

 

Christopher-Ödmann-Förrt-reg-13-1968                 Miljöpartisten Christopher Ödmann (bilden) har i en    motion till Stockholms kommunfullmäktige föreslagit att äldre ska ha rätt att själva välja om de vill bo kvar hemma eller flytta till servicehus, d.v.s. utan biståndsbedömning.
Servicehus är en form av äldreboende där det finns personal dygnet runt. Det finns tomma platser på servicehus men de stränga kraven gör att inte ens 90-åringar alltid kan få plats där även om deras hälsotillstånd motiverar det.

I att-satserna föreslås:
1. Biståndsbedömningen tas bort när äldre ska välja om man vill bo kvar hemma eller på servicehus.
2. Biståndsbedömningen övergår till att ge stöd för vilken omsorg den enskilde äldre bör ha i sitt eget boende eller på sitt servicehus.