Minskade resurser för äldreomsorgen och längst väntetid på akuten

Vi blir allt fler äldre men när det gäller äldreomsorgen ökar den kommunala snålheten. Äldreomsorgens resurser, som andel av de totala kommunala utgifterna, har sedan 2001 minskat med 2 procent i genomsnittskommunen. Generellt har det varit en helt annan utveckling – utgifterna i den genomsnittliga kommunen har ökat med 20 procent. Siffrorna är justerade för både antal invånare och inflation. Statistiken framgår av en rapport från Timbro.  Läs mera här

Äldre får vänta längst på akuten.   Väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar har blivit längre. Det framgår av Socialstyrelsens undersökning. Det handlar inte bara om geografiska skillnader – det handlar också om ålder. Märkligt nog är det de äldre som får vänta längst på behandling.  Läs mera  här