Förslag om utökat meddelarskydd

I en statlig utredning föreslås att meddelarskyddet ska stärkas för personer som arbetar i privata företag i de fall företagen har uppdrag från den offentliga sektorn, d.v.s. stat, landsting/regioner och kommuner. En lag om detta föreslås börja gälla 1 juli 2015.

Lagförslaget har sin grund bland annat i de missförhållanden som har uppdagats inom äldreomsorgen, sjukvården och skolan

Läs mera här