Motion om slopad bedömning för plats på servicehus

 

Christopher-Ödmann-Förrt-reg-13-1968                 Miljöpartisten Christopher Ödmann (bilden) har i en    motion till Stockholms kommunfullmäktige föreslagit att äldre ska ha rätt att själva välja om de vill bo kvar hemma eller flytta till servicehus, d.v.s. utan biståndsbedömning.
Servicehus är en form av äldreboende där det finns personal dygnet runt. Det finns tomma platser på servicehus men de stränga kraven gör att inte ens 90-åringar alltid kan få plats där även om deras hälsotillstånd motiverar det.

I att-satserna föreslås:
1. Biståndsbedömningen tas bort när äldre ska välja om man vill bo kvar hemma eller på servicehus.
2. Biståndsbedömningen övergår till att ge stöd för vilken omsorg den enskilde äldre bör ha i sitt eget boende eller på sitt servicehus.