Äldre får vänta längst på akuten

Sjukvården var en av de viktigaste valfrågorna men den frågan – liksom pensionärernas situation – fick ingen större uppmärksamhet i senaste valrörelsen. Det bristande politiska intresset leder till försämringar. I en rapport från Socialstyrelsen konstateras att köerna på akuten blivit allt längre. Dessutom är det  de som har svårast att köa – våra äldre – som får vänta längst. Detta bekräftar tidigare uppgifter —  så det är ingen nyhet för beslutsfattarna.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december/ingenforbattringavvantetidernapaakuten