Ny kritik mot Attendo aktualiserar bemanningsfrågan

Vårdjätten Attendo, som gör stora vinster på äldrevård, har åter  kommit i blåsväder därför att  tillsynen är otillräcklig –  liksom personaltätheten. Attendo försvarar sig bl.a. med att alla kommuner inte ställer krav på hur många personer som ska vara i arbete. Miljöpartiet har drivit bemanningsfrågan och det finns beslut i riksdagen om minsta bemanning  på äldreboendena.  Men  ännu har regelverket inte kommit.
Läs mera här