Yngre pensionärer får ökat tandvårdsbidrag

I regeringens budget för 2017 föreslås att det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år. I och med höjningen får gruppen 65-74 år samma nivå på ATB som gruppen 75 år eller äldre. Satsningen omfattar totalt 50 miljoner kronor 2017 och därefter 100 miljoner kronor per år. Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.