Debattinlägg om pensionsålder

Ett riksdagsbeslut om ändrad pensionsålder ska fattas före valet 2018. Det finns anledning att varna för illa utredda förslag om höjd pensionsålder. Det är speciellt viktigt att åtgärda bristerna i arbetsmiljön som finns på många håll. Först bättre arbetsmiljö, sen höjd pensionsålder.
Eivor Karlsson, grön senior i Stockholm

Läs hela inlägget här: http://alternativ-debatt.blogspot.se/2015/11/forslag-om-hojd-pensionsalder.html

Politikerna måste slå näven i bordet!

Äldreomsorgen har nedmonterats mer och mer under senare år. Konsekvenserna av detta  är ingen hemlighet men beslutsfattarna fortsätter ändå denna sociala nedrustning. Det handlar bl.a. om att finansiera gjorda skattesänkningar.
Massmediernas insatser för att avslöja sådant som beslutsfattarna vill dölja – de insatserna  är oerhört värdefulla. Men nu måste politikerna visa att de förstår situationens allvar och ändra kurs.
Artikel av Eivor Karlsson, som är sammankallande för Gröna Seniorer i stockholmsregionen. Läs hela artikeln genom att klicka på ”Politikerna måste slå näven i bordet! (hela artikeln)” under ”Längre texter” i högerspalten.