Många vårdar sina anhöriga

I takt med att äldrevården når en allt mindre andel av de gamla tvingas fler anhöriga engagera sig i vården av sina närstående. En ny forskningsrapport visar att hela 42 % av de medelålders ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Besparingarna på den kommunala sidan i form av begränsad äldreomsorg innebär minskade skatteintäkter för samhället.

Läs mera  här